Şubat 16, 2022

Long Term Holder (sopr), Uzun Vadeli Çıktı Kâr Oranı ( LTH-SOPR), Onchain

ile coinsnetwork

Yalnızca 155 günden eski harcanan çıktıları hesaba katan bir SOPR (Spent Output Profit Ratio / Harcanan Çıktı Kar Oranı) çeşididir. 155 günden eski coinlerin harcanma olasılığı istatistiksel olarak daha düşüktür. Bu coinler likit olmayan dolaşımdaki arzın bir parçasıdır. LTH-SOPR, kâr veya zarar miktarını tahmin etmek için yalnızca bu ‘eski paraları’ filtreler. Bu şekilde uzun vade coin tutan holderların varlığı elde tutma inancını, davranış ve duyarlılığı hakkında bilgi sağlar.

Uzun vadeli holderlar tarafından tutulan bir coin harcandığında, oldukça büyük bir kâr veya zarar gerçekleştirme eğilimindedir. Burada harcanma terimi coin yaşının harcanması ile alakalıdır.

Hesaplanması

LTH-SOPR, yalnızca 155 günden eski veya daha eski harcanan çıktılar için SOPR değeri alınarak hesaplanır.

Kısa Vadeli Holderların (coin ömrü < 155 gün), özellikle boğa piyasalarında yeni ve/veya deneyimsiz pazar katılımcıları olma olasılığı daha yüksektir. Bu kohortun, kısa vadeli piyasa oynaklığına tepki vermesi ve madeni paralarını marjinal alıcı/satıcı olarak yeniden harcaması daha olasıdır.

Uzun Vadeli Sahiplerin (coin ömrü > 155 gün), ayı ve/veya erken boğa döngüsünde ucuz para biriktiren ve boğa döngüsünün sonlarında pahalı paralar dağıtan akıllı para yatırımcıları olma olasılığı daha yüksektir. Bu grup, özellikle elde tutulan madeni paralar gerçekleşmemiş bir kazançta olduğunda, piyasa oynaklığına daha az duyarlıdır.

Önemli NOT :

Uzun vadeli holderların Sopr değerinin yüksek gelmesi bu coini borsada harcayacakları anlamını kesinlikle taşımaz. Ama satış baskısının ve/veya eğiliminin daha yüksek olacağı anlamını taşıyabilir.